• Subcribe to Our RSS Feed

Historia

RYS HISTORYCZNY

ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH ORGANÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

NA TERENIE MIAST TYCHY, BIERUŃ, IMIELIN, ORAZ GMIN BOJSZOWY I CHEŁM ŚLĄSKI

       

        Historia Państwowych Organów Ochrony Przeciwpożarowej na tym obszarze jest ściśle związana ze zmianami, jakie polskie pożarnictwo przeszło od momentu uchwalenia przez Sejm w dniu 4 lutego 1950 roku ustawy o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Dokument ten ustanowił po raz pierwszy państwowe, fachowe organa ochrony przeciwpożarowej to jest:

  • Komendę Główną Straży Pożarnych,
  • Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnych podległe Komendantowi Głównemu Straży Pożarnych,
  • Powiatowe – Miejskie Komendy Straży Pożarnych podległe Komendantom Wojewódzkim Straży Pożarnych.

       Część uregulowań tej ustawy nie weszła w życie, część została zmieniona (np. podporządkowanie Komend) w związku z uchwaleniem przez Sejm w marcu 1950 roku ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej.

        Rok 1950 był również przełomowym dla miasta Tychy. Wtedy to Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach uchwałą nr 61 z dnia 13 czerwca 1950 roku, a następnie uchwałą Prezydium Rządu nr 1372 z 9 października 1950 roku podjęły decyzje o rozbudowie miasta do 100 tyś. mieszkańców.

         Wraz z rozpoczętą rozbudową w kwietniu 1951 roku na terenie tzw. „TARTAKU”, a pół roku później na terenie TYSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO utworzono pierwsze pogotowia będące zalążkiem przyszłej ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Font Resize
Zmiana kontrastu