• Subcribe to Our RSS Feed

Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na terenie kraju działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2. Wszystkie te działania mają jedynie charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego na polecenie wojewody śląskiego udostępnili namioty, które pełnią funkcje przyszpitalnych polowych izb przyjęć. Obecnie jest to 55 namiotów w 24 miastach województwa.

Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowych izb przyjęć, polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.

 

Kolejną sferą w której strażacy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego wspierają działania innych służb, jest uruchomienie na głównych przejściach granicznych (w Cieszynie, Zebrzydowicach, Chałupkach, Gołkowicach i Gorzyczkach) 7 punktów kontroli sanitarnej, obecni na nich strażacy wykonują pomiary temperatury osób podróżujących, przede wszystkim autokarami i busami. Działania te prowadzone są pod nadzorem i w uzgodnieniu ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Do działań włączyli się także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy pomagają, w razie potrzeby, osobom starszym lub objętym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby takich jak żywność czy lekarstwa.

Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Minimalne wyposażenie ochronne strażaka pełniącego służbę w punkcie sanitarnym składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych, lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie interwencje wynikające z realizacji ustawowych działań obsługiwane są jak dotychczas.

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia,11230/strazacy-wspieraja-dzialania-w-zakresie-zwalczania-zagrozenia-koronawirusem

Źródło: KW PSP Katowice

 

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na polecenie wojewody śląskiego utworzyli przyszpitalną polową izbę przyjęć na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. W tym celu wykorzystane zostały namioty pneumatyczne (4 sztuki) wraz z dodatkowym osprzętem, m. in. w postaci nagrzewnic i oświetlenia. Polowa izba przyjęć działa w tym miejscu od 13 marca, a funkcjonariusze tyskiej komendy kilkukrotnie w ciągu każdego dnia dozorują infrastrukturę pod kątem niezbędnej obsługi technicznej. Ponadto świadczymy pomoc dla funkcjonariuszy Policji w Tychach poprzez ozonowanie radiowozów w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez policjantów. Ozonowanie odbywa się z wykorzystaniem generatora ozonu będącego na wyposażeniu KM PSP w Tychach.

20200330_150012

20200330_150235 20200330_150541 20200330_151515 20200330_152124 20200330_143149

Ponadto funkcjonariusz KM PSP w Tychach asp. Piotr Myrda, z własnej inicjatywy, przy wsparciu naszej komendy, wykonał przyłbice ochronne na twarz w technologii wydruku 3D.  Sprzęt ten został przekazany 6 kwietnia br. przez tyskich strażaków pracownikom Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach do wykorzystania na potrzeby realizowanych działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2.

20200406_092530

 


MASKII

Źródło: KM PSP Tychy

We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup
Font Resize
Zmiana kontrastu