• Subcribe to Our RSS Feed

W służbie innym


#wsłużbieinnym – pod takim hasłem rozpoczynamy ogólnopolską akcję promowania Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach której, wraz z Komendami Miejskimi PSP: w Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Żorach oraz Gminą Miejską Żory stworzyliśmy spot, który pokazuje strażacką codzienność. W realizacji tego przedsięwzięcia wsparły nas również: Ochotnicza Straż Pożarna Czarnuchowice, Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie-Zdrój, Śląski WOPR i firma Legalny Autozłom w Żorach.

Film ten można opisać jednym zdaniem: To nie jest trailer filmu wyświetlanego w kinie, to jest prawdziwe życie!

Nasza akcja ma na celu pokazanie tego, co robią strażacy w czasie służby, w ramach jednostek OSP. Każdy z nas, żyjąc w lokalnym społeczeństwie, jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Niektórzy, czując potrzebę działania w zakresie większym niż zwykłe zaalarmowanie odpowiednich służb, decydują się być częścią tych służb, wstępując w szeregi Strażaków Ochotników i tym samym oddają się służbie innym. Każdy kadr naszego filmu to element tego, czym zajmują się strażacy ochotnicy. Nie są to sceny przesadzone, ani też „koloryzowane”. Tworząc ten film staraliśmy się pokazać realistyczny zakres działań strażaków, który jest tak szeroki, że w żaden sposób nie udało się go stresić w minutowym obrazie.

Na czym polega służba Strażaka Ochotnika? Jednostki OSP są częścią struktury ochrony przeciwpożarowej naszego kraju, a ich działalność określa szczegółowo ustawa o stowarzyszeniach oraz o ochronie przeciwpożarowej. Działalność ta polega między innymi na: gaszeniu pożarów, reagowaniu na zagrożenia miejscowe takie jak wypadki drogowe, podtopienia, powalone drzewa, gniazda owadów błonkoskrzydłych, itd. Jednak Ochotnicze Straże Pożarne to często lokalne centrum kultury wsi i małych miasteczek lub ich dzielnic. Działalność tych jednostek skupia się na szkoleniu młodzieży, wpajając jej zachowania proobronne, patriotyczne oraz wskazuje działania na rzecz lokalnego społeczeństwa np.: poprzez organizację zawodów, pikników czy udzielania wsparcia w różnych akcjach społecznie użytecznych a realizowanych przez lokalnych mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna w dzisiejszych czasach to instytucja z szerokim wachlarzem działań.

Dzisiejsi strażacy OSP, wbrew stereotypowi ochotnika z piwem w ręku przed garażem remizy, to wysoko wykwalifikowani rzemieślnicy, którzy z pasją do zawodu strażaka realizują swoje zadania. Aktualnie każdy Strażak Ochotnik, który zamierza brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych musi odbyć państwowy kurs prowadzony przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Dopiero po ukończeniu tego niełatwego kursu i zdaniu egzaminu uzyskuje się uprawnienia do udziału w ww. akcjach. Sprzęt jednostek OSP w całej Polsce od dłuższego czasu jest systematycznie uzupełniany i wymieniany. Dzięki temu wiele jednostek OSP w całym kraju nie odbiega wyposażeniem od standardów prezentowanych przez jednostki PSP.

Dołączając do stowarzyszenia jakim jest OSP masz szansę realizować się, zostać cichym bohaterem swojej społeczności lokalnej i realnie wpływać na poczucie bezpieczeństwa w Twoim najbliższym otoczeniu. Co zrobić, żeby działać w służbie innym?

Wystarczy przejść kilka kroków rekrutacyjnych:

– wypełnić deklarację przystąpienia do OSP,
– odbyć okres kandydacki (nie w każdej jednostce OSP),
– uzyskać pozytywną opinię Zarządu OSP w zakresie kandydatury,
– złożyć ślubowanie,
– ukończyć kursy uprawniające do uczestnictwa w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Przejście powyższych kroków pozwala na pełnoprawne uczestniczenie w formacji mundurowej jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, jednak od kandydata wymaga się nadal wiele:

– wysokiej kultury osobistej,
– szacunku do munduru oraz symboli narodowych,
– gotowości do poświecenia wolnego czasu,
– koleżeństwa i umiejętności pracy w grupie,
– podporządkowania się do musztry służbowej obowiązującej w jednostkach OSP,
– chęci do samodoskonalenia się.

Jeżeli w powyższych słowach i filmie odnajdujesz siebie, widzisz siebie w roli strażaka i spełniasz wymagania, a przede wszystkim czujesz chęć niesienia pomocy bliźnim, to czas byś wstąpił w nasze szeregi.

DOŁĄCZ DO NAS I DZIAŁAJ W SŁUŻBIE INNYM

 

Źródło: OSP Żory

We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup
Font Resize
Zmiana kontrastu